Tietosuojaseloste

Tämä on sisustussuunnittelutoimisto Tila&Tunnelman henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä Tila&Tunnelma
  y-tunnus Y2424316-2
  Lastutie 7B, 33710
  Tampere, tanja(a)tilatunnelma.fi, +358405477139
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Tanja Kivipelto
  Lastutie 7B, 33710 Tampere,
  tanja(a)tilatunnelma.fi, +358405477139

 3. Rekisterin nimi: Tila&Tunnelman asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
  Tila&Tunnelman ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpitäminen sekä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttaminen.

 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröidyn nimi, yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero), asema, yritys, tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta joko rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta täytettävällä lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakassuhteiden edetessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle ellei rekisteröidyn kanssa siitä erikseen sovita esim. pyydettäessä tarjousta asiakasprojektiin kuuluvasta osa- alueesta kolmannelta osapuolelta.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle

 9. Rekisterin suojaus Rekisteriin liittyvät sähköiset tietokannat ovat asianmukaisesti salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilla ei ole pääsyä. Rekisteritietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä.

 10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Tila&Tunnelman asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista asiakasrekisterissä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.